:

Wat voor middelbare scholen zijn er?

Inhoudsopgave:

 1. Wat voor middelbare scholen zijn er?
 2. Welke middelbare school moet ik kiezen?
 3. Welke middelbare school staat goed aangeschreven?
 4. Is gymnasium hoger dan vwo?
 5. Is mavo en vmbo hetzelfde?
 6. Wat is hoger havo of mbo?
 7. Wat is het moeilijkste vak op de middelbare school?
 8. Hoe herken je een vwo kind?
 9. Is vwo veel moeilijker dan havo?
 10. Kun je met havo naar gymnasium?
 11. Welk IQ voor vmbo basis?
 12. Hoe heette mavo vroeger?
 13. Is 3 havo gelijk aan 4 mavo?
 14. Is niveau 4 gelijk aan havo?
 15. Wat als je zakt op 1 vak?

Wat voor middelbare scholen zijn er?

Er zijn verschillende schoolsoorten: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. ... Speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

 • slechtziende, slechthorende, dove en blinde kinderen;
 • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
 • kinderen met gedragsproblemen.

Welke middelbare school moet ik kiezen?

Middelbare school kiezen voor uw kind Kijk op welke niveaus de school lesgeeft, bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo. Lees hoe tevreden leerlingen zijn over de school en welke resultaten zij behalen. In de schoolgids staat informatie over bijvoorbeeld de lesmethode, lestijden, grootte van de klassen en kosten van de school. In cache

Welke middelbare school staat goed aangeschreven?

Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie.

Is gymnasium hoger dan vwo?

Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Echter, het enige verschil is dat je op het gymnasium extra vakken krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. Op het gymnasium moet je ook in een van de twee klassieke talen eindexamen doen.

Is mavo en vmbo hetzelfde?

Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Het vmbo bestaat uit vier leerwegen/niveaus: de theoretische leerweg/mavo (tl), de gemengde leerweg (gl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en de basisberoepsgerichte leerweg (bbl).

Wat is hoger havo of mbo?

Een havo-opgeleide heeft in vergelijking met een gediplomeerde mbo'er in de regel inhoudelijk breder onderwijs genoten. Het taal- en wiskundeleerplan ligt op een hoger niveau dan dat van het mbo. De landelijke kwaliteitseisen (eindtermen) van het havo zijn bovendien geborgd in een Centraal Examen.

Wat is het moeilijkste vak op de middelbare school?

Uit onderzoek onder 10.114 scholieren blijkt dat bijna 50 procent van de scholieren het hardste leert voor zijn proefwerk wiskunde. 38 procent van de leerlingen ervaart daarnaast de meeste stress voor het vak wiskunde.

Hoe herken je een vwo kind?

Een typische vwo leerling is zeer zelfstandig en vormt graag zijn of haar eigen mening. Daarbij is er altijd de drang naar onderzoek. Een vwo'er is uiteraard slim, beschikt over een uitstekend zelfreflectie en is kritisch. Op zichzelf, maar ook op de directe omgeving.

Is vwo veel moeilijker dan havo?

Het vwo is niet veel moeilijker dan havo De meerderheid vindt het vwo niet veel moeilijker dan de havo, al neemt de moeilijkheidsgraad wel iets toe naarmate je verder komt. Er wordt dieper op de stof ingegaan en je hebt meer inzicht nodig, ondervond Hugo.

Kun je met havo naar gymnasium?

Heb je een enkelvoudig vwo-advies, dan word je direct toegelaten op het zelfstandig gymnasium. Het dubbeladvies havo/vwo geeft je wel een kans, maar geen zekerheid van toelating op het gymnasium.

Welk IQ voor vmbo basis?

lager dan 80 LWOO of praktijkonderwijs 80 t/m 90 vmbo bbl of vmbo bbl/kbl vmbo kbl of vmbo kbl/tl 1 vmbo-tl of vmbo-tl/havo 1 vmbo tl/havo 1 havo vanaf 115 havo/vwo vanaf 130 vwo (gymnasium, TTO etc.)

Hoe heette mavo vroeger?

Na 1999 heette de mavo officieel vmbo-theoretische leerweg. Dit ter onderscheiding van de praktische en gemengde leerwegen. Het samenvoegen van mavo en beroepsonderwijs was bedoeld om het beroepsonderwijs een beter imago te geven.

Is 3 havo gelijk aan 4 mavo?

Overstappen van havo 3 naar mavo 4 De overgang naar mavo 4 is alleen mogelijk als de leerling daar vanaf periode 3 bewust voor kiest en het inhaalprogramma voor mavo 4 voldoende heeft afgerond. Vooraf aan deze overstap vindt er altijd een gesprek plaats tussen de leerling en de teamleider van de mavo.

Is niveau 4 gelijk aan havo?

Je krijgt afwisselend onderwijs: algemene vakken (zoals Engels en Nederlands), praktijkvakken, stages en projecten. Het eindniveau van mbo-niveau 4 is hetzelfde als van de havo. Besluit je na je mbo toch niet door te studeren? Dan heb je in ieder geval een waardevol diploma en staan werkgevers om je te springen!

Wat als je zakt op 1 vak?

De meeste leerlingen die gezakt zijn doen het examenjaar opnieuw. Dat betekent dat je kind alle vakken uit het schooljaar opnieuw doet. Dus ook de vakken die je kind wel gehaald had. Sommige scholen hebben in hun beleid opgenomen dat je niet mag blijven zitten in het examenjaar.